Vásárlási Feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A feltüntetett árak minden esetben bruttó darabárat jelentenek!

Rendelését leadhatja a webes felületen a katalógusból, vagy árlistából összegyűjtve a cikkszámokat, majd továbbítva nekünk a kapcsolat menüben található e-mail címre, vagy a kapcsolat menüben található Online Kapcsolatfelvétel formot kitöltve. Egyedi árajánlatot kérhet telefonon és az előbb felsorolt módokon is.

A Kovács Fonó minden esetben visszaigazolja e-mailben rendelését. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti megrendelése és nem köteles a leszállított termék átvételére.

Tudni kell, hogy az e-mailben küldött visszaigazolással az eladó még nem fogadja el a megrendelést, ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelés az eladóhoz való megérkezését igazolja.
Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén, a Kovács Fonó nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

A szerződés akkor jön létre, ha a Kovács Fonó a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a fogyasztót a megrendelés teljesítéséről, annak legyártásának pontos határidejéről.

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK

Magyarország területén:

A csomagot a Magyar Posta csomagküldő futárszolgálat szállítja házhoz.
A postaköltségeket az alábbi táblázatban szereplő árak mutatják.

MPL csomagküldés árak

Azoknál az árucikkeknél, amelyek nem rendelhetők közvetlenül a weboldalról, egyedi szállítási ajánlatot adunk. A megrendelést követő első munkanapon a Kovács Fonó által jóváhagyott rendelésről e-mailt küldünk, amelyben szerepel a szállítás időpontja.

Külföldi ország esetében kérje egyedi ajánlatunkat e-mailben.

Használati, kezelési útmutató

Segítségére szeretnénk lenni termékeink szakszerű kezelésével és ápolásával kapcsolatban.

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT!

 • Az árut a fűtőtesttől olyan távolságra helyezzük el, hogy a termék hőmérséklete ne haladja meg a szoba hőmérsékletét. Amennyiben ez nem lehetséges célszerű a bútor és a fűtőtest közé szigetelőréteget helyezni.
 • Óvjuk a terméket erős lúgoktól, tartós nedvességtől, betűző napfénytől, szemcsés súrolószerektől.
 • A felületkezelt felületeket puha ruhával töröljük át. Gyengén szappanos vízbe mártott, jól kicsavart ruhával, majd pedig száraz ruhával való áttörléssel végezzük a tisztítást.

Vásárlási feltétel

Általános szerződési feltételek

1. Tájékoztató a jótállási igény érvényesítéséről

Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék osztályos árunak minősült.
Kérjük, a vásárlásnál kapott számlát, az esetleges jótállási igény kielégítése céljából őrizze meg. Rendeltetésszerű lakossági használat mellett keletkezett hibákért a Kovács Fonó 5 év garanciát vállal termékeire!

A vásárló választása szerint:

 • A megrendelt árut minden esetben csak akkor vegye át, ha a csomagolás ép és sértetlen.
 • Hibás termék leszállítása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján első körben díjmentes kijavítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig megfelelő árleszállítás is kérhető illetve végső esetben a vételár visszakövetelésével egyoldalúan megszüntethető a szerződés.

2. Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:

 •  ha a hiba káresemény következménye,
 •  ha terméken a Vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,
 •  rendellenes használat miatti károsodásra (kezelési-használati útmutatóban előírtaktól eltérő használat, pl.: szakszerűtlen tisztítás stb.)
 •  a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló engedményt kapott.
 •  szállítás során megsérült, megrongálódott csomagok átvételére.
  (Hibásan, sérülten érkezett csomagot nem szabad átvenni!)

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásai lennének, kérjük, jelezze a fent megadott e-mail címünkön, vagy az alábbi telefonszámon: 06/70 6611707, hogy panaszát legkésőbb 30 napon belül orvosolhassuk.
Amennyiben panasza megalapozott, a szóban forgó termékkel kapcsolatban a jótállási garanciában foglaltak szerint eljárunk, illetve személyes ügyintézésre a cég székhelyén (5093 Vezseny, Árpád utca 3) van lehetősége.

A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék vásárlónak való átadása utána keletkezett.
A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 117/1991.(IX.10) Korm. sz. rendelet szabályozza az alábbiak szerint.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

 • A vevő az áru átvételét követő nyolc napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • A vásárlástól való elállás igényét 8 napon belül jeleznie kell a következő címre küldött e-mail-ben:
  kosar-2
  Vagy postai úton ill. a kapcsolat menüben megadott telefonon is kifejezésre juttathatja.
 • Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő viseli.
 • Az elállás fogalmát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
  Fontos, hogy megőrizze a vásárlásról kiállított részletes számlát, amit minden esetben a csomagban talál. A számla egyben a garancialevél is!
 • Ha a mi hibánkból tévesen nem a megrendelt árut küldenénk ki, vagy ha a kiküldött áru hibás, az áru cseréjének a teljes költségét mi álljuk.
  Kérjük ilyen esetekben ajánlott küldeményben küldje vissza az árut a számla kíséretében és néhány szóban írja le a termék cseréjére vonatkozó kérését!
 • A fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles legkésőbb 30 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget visszatéríteni.
 • A megrendelt árut minden esetben csak akkor vegye át, ha a csomagolás ép és sértetlen.
 • Személyes ügyintézésre a cég székhelyén (5093 Vezseny, Árpád utca 3) van lehetősége.
 • Elállási jog nem érvényesíthető azoknál a termékeknél, amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
 • Ezeket az eseteket a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (rendelet) sorolja fel.

FONTOS!

 • Az árut a Vevőnek kell visszajuttatnia az Eladóhoz.
 • A Vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget.
 • Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 • Az áru az eredeti számlákkal együtt szolgáltatható vissza.
 • Javasoljuk, hogy őrizze meg a számlát és egyéb okmányokat (például a jótállási jegye) az elállási határidő lejártáig.
 • Amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használja a Vevő, az Eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

Reméljük, tájékoztatónkkal segítettünk Önöknek.

A termék használatához sok örömet kívánunk!


Tovább a megrendeléshez >>